Uradni list

Številka 145
Uradni list RS, št. 145/2020 z dne 16. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 145/2020 z dne 16. 10. 2020

Kazalo

2541. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti, stran 6201.

  
Na podlagi tretjega odstavka 76. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti 
1. člen 
V Pravilniku o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti (Uradni list RS, št. 107/20) se za 4. členom doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen 
(vračilo upravičenj in preklic zahtevka) 
(1) Če so izvajalci zdravstvene dejavnosti vložili zahtevke za povračilo sredstev in vloge v roku iz prejšnjega člena, vendar pa do tega roka niso vrnili že prejetih upravičenj iz naslova plač in nadomestil plač v skladu z ZIUZEOP, ki veljajo za dejavnost gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: upravičenja), so pa upravičenja vrnili do 31. 10. 2020, ZZZS izvede povračilo sredstev upravičenim izvajalcem zdravstvene dejavnosti do 30. 11. 2020. Če izvajalci zdravstvene dejavnosti do roka iz prejšnjega stavka ne vrnejo v celoti prejetih upravičenj, do povračila sredstev niso upravičeni.
(2) Izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki želijo preklicati že vloženi zahtevek za povračilo sredstev, na ministrstvo posredujejo preklic izjave iz drugega odstavka prejšnjega člena in ZZZS izstavijo dobropis v višini vloženega zahtevka za povračilo sredstev do 31. 10. 2020.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-109/2020
Ljubljana, dne 14. oktobra 2020
EVA 2020-2711-0081
Tomaž Gantar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost