Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1828. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, stran 3949.

  
Na podlagi 3. člena in 1. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 80/18 in 31/19)
Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boštjan Koritnik, minister za javno upravo, Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in mag. Andrej Šircelj, minister za finance,
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja, kot stranka na strani javnih uslužbencev
sklenejo
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi določitve višine regresa za letni dopust za leto 2020 za javne uslužbence.
2. člen 
(regres za letni dopust za leto 2020) 
Regres za letni dopust za javne uslužbence v letu 2020 znaša 940,58 eura.
Ne glede na prejšnji odstavek znaša regres za letni dopust v letu 2020 za javne uslužbence, ki na dan izplačila regresa za letni dopust za leto 2020 prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 20. ali nižjemu plačnemu razredu, 1.050,00 eurov.
3. člen 
(poračun) 
Javnim uslužbencem iz drugega odstavka prejšnjega člena, ki jim je regres za letni dopust za leto 2020 že bil izplačan, se najkasneje pri izplačilu plače za mesec julij 2020 poračuna razlika do višine, določene na podlagi tega aneksa.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-438/2020/3
Ljubljana, dne 7. julija 2020
EVA 2020-3130-0027
 
Vlada 
Republike Slovenije 
 
Boštjan Koritnik 
minister 
za javno upravo
Reprezentativni sindikati 
javnega sektorja 
 
SINDIKAT VZGOJE, 
IZOBRAŽEVANJA, 
ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE 
Branimir Štrukelj 
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE Frančišek Verk
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE – PERGAM 
Nataša Ajdič 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI SLOVENIJE 
Ana Jakopič 
 
GLOSA – SINDIKAT KULTURE IN NARAVE SLOVENIJE 
Mitja Šuštar 
 
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
Rok Cvetko
 
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE 
Dušan Pečnik
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
Irena Ilešič Čujovič
 
FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 
Konrad Kuštrin 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE 
po pooblastilu 
Marjan Meglič
 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE 
Peter Majcen 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE 
po pooblastilu 
David Švarc
 
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV LJUBLJANSKE UNIVERZE 
dr. Tomaž Sajovic
 
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV 
Peter Kosmač
 
SIFARM – SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE 
Damir Domjan
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Jus
 
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM 
Vladimir Lazić
 
SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE 
Stanislav Luzar 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV 
Stanislav Sikošek 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE 
Tom Zalaznik
 
SINDIKAT SOCIALNEGA ZAVAROVANJA SLOVENIJE 
Katarina Kralj Marinček
 
SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE MEDICINE SLOVENIJE 
Mojca Završnik 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO 
Darko Milenkovič
 
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE 
po pooblastilu 
mag. Simeona Rogelj
 
SINDIKAT DELAVCEV V PRAVOSODJU 
Tomaž Virnik
 
SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO – SINCE 07 – KSS PERGAM 
Perica Radonjič 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE PERGAM 
Robert Kokovnik 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT KAPITANIJE SLOVENIJE 
Aleš Rotar
 
SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE 
mag. Kristjan Mlekuš 
 
DENS – SINDIKAT ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 
Alenka Krabonja 
NI PODPISAL 
 
SINDIR-SINDIKAT DIREKTORJEV IN RAVNATELJEV SLOVENIJE 
Anton Obreht
 
SORS – SINDIKAT OBČINSKIH REDARJEV SLOVENIJE 
Matjaž Frangež 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV SLOVENIJE 
Tanja Popit
 
SINDIKAT DELAVCEV STATISTIČNEGA URADA RS 
Laura Šuštar Kožuh
 
PRAKTIK.UM 
Igor Muževič 
NI PODPISAL 
 
KNSS NEODVISNOST 
Evelin Vesenjak
 
ZVEZA DELAVSKIH SINDIKATOV SLOVENIJE – SOLIDARNOST 
Albert Pavlič
 
VISOKOŠOLSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
dr. Marko Marinčič 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE 
Gvido Novak 
NI PODPISAL 
 
KONFEDERACIJA SLOVENSKIH SINDIKATOV 
Gvido Novak 
NI PODPISAL 
 
SPUKC – SINDIKAT ZDRAVSTVA SLOVENIJE 
Damir Janekovič 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT FINANČNO RAČUNOVODSKIH USLUŽBENCEV PLAČNE SKUPINE J 
Jožefa Frangeš 
 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV SLOVENIJE-PERGAM 
Jakob Počivavšek 
 
SINDIKAT UPRAVLJAVCEV ŠPORTNE INFRASTRUKTURE 
Karmen Rotman 
NI PODPISAL 
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 9. 7. 2020 izdalo potrdilo št. 02047-18/2005-58 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 22/15.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti