Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1822. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica, stran 3945.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – Odl. US, 30/18), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8), 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 8. redni seji dne 18. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica 
1. člen 
V Odloku o javnem redu in miru v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 90/11 in 41/15) se IV. poglavje preimenuje, tako da se po novem glasi IV. VAROVANJE ZDRAVJA IN ČISTOČE TER VAROVANJE OKOLJA, VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN ZELENIH POVRŠIN.
2. člen 
V 12. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zaradi varstva zunanjega videza naselij in zelenih površin je prepovedano postaviti šotore, bivalnike, avtodome ali avtomobilske prikolice za bivanje ali kako drugače prenočevati ali bivati na javnih prometnih površinah, javnih zelenih površinah in na drugih zemljiščih, ki niso za to določena.«
3. člen 
21. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Z globo 120,00 EUR se kaznuje oseba – posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 6., 7., 8., 9., 10., 11. člena tega odloka, 2., 3., 4., 5., 6., 7. točko prvega odstavka 12. člena in v nasprotju s 13., 14., 15., 16., 17., 18. in 19. členom tega odloka.
Z globo 650,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili 6., 7., 8., 9., 10., 11. člena tega odloka, 2., 3., 4., 5., 6., 7. točko prvega odstavka 12. člena in v nasprotju s 13., 14., 15., 16., 17., 18. in 19. členom tega odloka, odgovorna oseba pa z globo v višini 200,00 EUR.«
4. člen 
22. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Z globo 300,00 EUR se kaznuje oseba – posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 1. točke prvega odstavka in drugega odstavka 12. člena tega odloka.
Z globo 2500,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili 1. točke prvega odstavka in drugega odstavka 12. člena tega odloka, odgovorna oseba pa z globo v višini 600,00 EUR.«
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2011
Breznica, dne 18. junija 2020
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti