Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1812. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Tišina, stran 3936.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 12. redni seji dne 23. 6. 2020 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Občine Tišina 
1. člen 
V Statutu Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) se spremeni besedilo drugega odstavka 68. člena, tako da se glasi:
»Vaški odbori štejejo tri člane. Vaški odbori se volijo v volilnih enotah. Za volitve vaških odborov je na območju Občine Tišina določenih trinajst volilnih enot. Vsaka vaška skupnost iz 3. člena tega statuta predstavlja eno volilno enoto.«
2. člen 
Besedilu prvega odstavka 92. člena se doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi:
»– 24-urna pogrebna dežurna služba.«
3. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0015/2020-1
Tišina, dne 24. junija 2020
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti