Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1787. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, stran 3918.

  
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 107. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 52/17) in 130. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 11. seji dne 30. 6. 2020 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Moravske Toplice 
1. člen 
V 22. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 52/17) se prvi odstavek dopolni z besedilom, ki se glasi:
»Šteje se, da je gradivo posredovano, ko je objavljeno na spletni strani Občine Moravske Toplice, članom pa posredovana povezava do spletne strani.«
Dodata se nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Vabilo za sejo sveta se pošlje po elektronski pošti.
(4) Besedilo tretjega odstavka se uporablja tudi za seje delovnih teles občinskega sveta.«
2. člen 
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00002/2017-9
Moravske Toplice, dne 1. julija 2020
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti