Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1783. Spremembe in dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2020, stran 3914.

  
Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 8. seji dne 10. 6. 2020 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E  L E T N E G A   N A Č R T A 
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2020 
V letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2020 (Uradni list RS, št. 80/17) se:
– četrti odstavek spremeni tako, kot sledi v nadaljevanju:
Predvidene so naslednje prodaje, menjave in odkupi zemljišč:
OBČINA LOG - DRAGOMER
UPRAVLJAVEC
ŠIFRA K.O.
VELIKOST PARC./m2
VRSTA RABE
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT.
ZNESEK
EUR
PRODAJA
P1
Občina Log - Dragomer
2100 m2
Območja stanovanj
del 1293/6
Ocenjena vrednost 
100,00 EUR/m2
1996
210.000,00
LOG
P2
Občina Log - Dragomer
7543 m2
Območja stanovanj
1310
Ocenjena vrednost 
32,67 EUR/m2
1996
246.400,00
LOG
P3
Občina Log - Dragomer
740 m2
Območja stanovanj
708/3
Ocenjena vrednost 
100,00 EUR/m2
1996
74.000,00
LOG
SKUPAJ 
(prodaje)
530.400,00
ODKUPI
OBČINA LOG - DRAGOMER
UPRAVLJAVEC 
NAMEN
ŠIFRA K.O.
VELIKOST PARC./m2
VRSTA RABE
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT.
ZNESEK
EUR
O1
1996
791/1 (460 m2);
791/2 (440 m2)
791/1 (območja gozdnih zemljišč); 
791/2 (pokopališča)
791/1; 791/2
Ocenjena vrednost 
32,00 EUR/m2
28.800,00
LOG
SKUPAJ 
(odkupi)
28.800,00
MENJAVA
M1
Občina Log - Dragomer 
(2033/20, 1363/1 in 1363/18
Del 2033/20 (cca 95 m2); 1363/18 (64 m2); del 1363/1 (cca180 m2)
2033/20 (cca 95 m2- območja stanovanj-zemljišče za gradnjo); 1363/18 in 1363/1 (244 m2-kmetijska zemljišča)
2033/20 za 1363/1 in 1363/18
Ocenjena vrednost 
1996
4.750,00
LOG
M2
Občina Log - Dragomer 
(1367/20, 1367/22)
1367/20 (118 m2); 1367/22 (118 m2);
1367/20 (118 m2- območja stanovanj-zemljišče za gradnjo); 1367/22 (118 m2 območje športni centri)
1367/20 za 1367/22
Ocenjena vrednost 
1996
11.800,00
LOG
M3
Občina Log - Dragomer 
(1367/20, 1367/22)
2005/2 (134 m2); 94/17 (69 m2);
2005/2 (134 m2-kmetijska zemljišča) 94/17 (69 m2- območja stanovanj-zemljišče za gradnjo);
2005/2 za 94/17
Ocenjena vrednost 
1996
690,00
LOG
SKUPAJ 
(menjave)
17.240,00
BREZPLAČEN PRENOS
OBČINA LOG - DRAGOMER
UPRAVLJAVEC 
NAMEN
ŠIFRA K.O.
VELIKOST PARC./m2
VRSTA RABE
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT.
ZNESEK
EUR
BP1
1996
604/23 (26 m2,620/11 (418 m2),620/2 (2490 m2), 603/4 (406 m2), 620/3 (520 m2), 604/21 (138 m2), 620/12 (24 m2); SKUPAJ 4.022 m2)
604/23, 620/11, 620/2, 603/4, 620/3, 604/21, 620/12 (območja stanovanj)
604/23, 620/11, 620/2, 603/4, 620/3, 604/21, 620/12
Ocenjena vrednost 
0,00 EUR/m2
0,00
LOG
SKUPAJ 
(odkupi)
0,00
Št. 410-1/2020
Dragomer, dne 10. junija 2020
Župan 
Občine Log - Dragomer 
Miran Stanovnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti