Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1777. Sprememba Statuta Občine Kozje, stran 3909.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) je Občinski svet Občine Kozje na 12. redni seji dne 23. 6. 2020 sprejel
S P R E M E M B O   S T A T U T A 
Občine Kozje 
1. člen 
V Statutu Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) se spremeni prvi odstavek 112. člena tako, da se glasi:
»Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu občine, v Uradnem glasilu e-občina in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.«.
2. člen 
Ta sprememba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-4/2018-12/4
Kozje, dne 23. junija 2020
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti