Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1776. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kobarid, stran 3909.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 12. redni seji dne 2. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kobarid 
1. člen 
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 38/10, 82/12 in 18/17) se osma točka prvega odstavka 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»8. 24-urna dežurna pogreba služba«.
2. člen 
V prvem odstavku 5. člena se v a) razdelku 9. točka spremeni tako, da se glasi:
»9. 24-urna dežurna pogreba služba«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2010
Kobarid, dne 2. julija 2020
Župan 
Občine Kobarid 
Marko Matajurc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti