Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1771. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj, stran 3906.

  
Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08, 76/08 in 79/09), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO, 20/06, 28/06 – Skl. US, 49/06 – ZmetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08, 70/08 in 108/09), Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 7/05 – skl. US, 34/05 – odl. US, 44/05, 40/06, 51/06 – popr., 115/06, 139/06 – odl US, 17/08, 21/08 – popr., 76/08, 108/09 in 109/09) – odl. US), 30. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12), 4. in 8. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05, 66/06 in 118/07) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 14. redni seji dne 18. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj 
1. člen 
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 1/14 in 41/17) se 34. člen spremeni tako, da glasi:
(enota za obračun storitev zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov) 
(1) Za gospodinjstva se upošteva, da ena oseba povzroči 20,2 kg odpadkov na mesec.
(2) Za poslovne površine se upošteva, da se povzroči 1,84 kg odpadkov na m2 mesečno.
(3) Pri izrednih, pogodbenih povzročiteljih se količine ugotovijo glede na volumen posode ali s tehtanjem.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se zaračunava storitev zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov za stavbe, ki so primerne za bivanje na območju Občine Črnomelj in v katerih ni stalno ali začasno prijavljenih prebivalcev tako, da se upošteva pavšalna količina 20,2 kg odpadkov na mesec (ena oseba).
(5) Določbe zadnjega odstavka tega člena ne veljajo za lastnike teh stavb, ki imajo stalno ali začasno bivališče na območju občine Črnomelj in Semič.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-262/2008
Črnomelj, dne 18. junija 2020
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti