Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1770. Odlok o predkupni pravici Občine Črnomelj, stran 3905.

  
Na podlagi 189. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 14. redni seji dne 18. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o predkupni pravici Občine Črnomelj 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Črnomelj (v nadaljnjem besedilu: občina) in način uveljavljanja predkupne pravice na nepremičninah na teh območjih.
2. člen 
(1) Območje predkupne pravice občine obsega:
– stavbna zemljišča,
– ureditveno območje naselij,
– kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča za namen graditve objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki se uporabljajo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– območje za dolgoročni razvoj naselja, kot je določeno v veljavnem občinskem prostorskem načrtu.
(2) Območje predkupne pravice obsega tudi območja objektov obstoječe gospodarske javne infrastrukture in objektov občinskega pomena.
3. člen 
(1) Za območja stavbnih zemljišč se upoštevajo območja teh zemljišč, kot so določena v veljavnih občinskih prostorskih aktih.
(2) Za ureditvena območja naselij in območja za dolgoročni razvoj naselja se upoštevajo območja, kot so določena v veljavnem občinskem prostorskem načrtu.
4. člen 
(1) Pri obstoječih oziroma predvidenih objektih gospodarske javne infrastrukture se upoštevajo območja njihovih varovalnih koridorjev, določenih z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti oziroma z drugimi predpisi.
(2) Za obstoječe in bodoče objekte gospodarske javne infrastrukture in objekte občinskega pomena se štejejo tisti objekti, ki so že zgrajeni, ter vsi tisti, ki so predvideni za opremljanje območij, določenih z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti.
II. NAČIN UVELJAVLJANJA PREDKUPNE PRAVICE 
5. člen 
Občina lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico na nepremičninah na območjih občine, določenih v 2. členu tega odloka.
6. člen 
O uveljavljanju ali neuveljavljanju zakonite predkupne pravice na nepremičninah in o nakupu nepremičnin odloča občinska uprava.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(1) Druga in četrta alineja prvega odstavka 2. člena se začneta uporabljati z določitvijo ureditvenih območij naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij v občinskem prostorskem načrtu.
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o območju predkupne pravice Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03).
(3) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 007-12/2020
Črnomelj, dne 18. junija 2020
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti