Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1705. Sklep o dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtca za šolsko leto 2020/2021, stran 3718.

  
Na podlagi 28.b člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 in spremembe), 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 in spremembe) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 8. seji dne 18. 6. 2020 sprejel
S K L E P 
o dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtca za šolsko leto 2020/2021 
1. člen 
Starši otrok, za katere je Občina Žirovnica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko uveljavijo dodatno znižanje plačila v času neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca v šolskem letu 2020/2021 zaradi zdravstvenih razlogov, najmanj 30 koledarskih dni in največ 60 koledarskih dni, in sicer s predložitvijo zdravniškega potrdila o bolezni otroka.
Starši plačajo 50 % plačila, ki jim je določeno z odločbo centra za socialno delo o višini plačila za program, v katerega je vključen otrok, že znižanega za stroške neporabljenih živil.
2. člen 
Starši otrok, ki so pred vstopom v šolo in za katere je Občina Žirovnica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, lahko uveljavljajo dodatno znižanje plačila programa vrtca zaradi odsotnosti otroka v času poletnih šolskih počitnic, nepretrgoma od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021.
Dodatno znižanje plačila programa vrtca lahko starši uveljavijo na podlagi pisne vloge, ki mora biti posredovana vrtcu najkasneje do 15. junija tekočega leta.
Za obdobje nepretrgane odsotnosti, so starši otrok pred vstopom v šolo v celoti oproščeni plačila, ki jim je določeno z odločbo centra za socialno delo o višini plačila za program vrtca, v katerega je vključen otrok, že znižanega za stroške neporabljenih živil.
3. člen 
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, lahko uveljavljalo dodatna znižanja iz tega sklepa le za najstarejšega otroka.
4. člen 
Dodatna znižanja iz tega sklepa veljajo samo za starše otrok, ki obiskujejo vrtec pri Osnovni šoli Žirovnica.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021.
Št. 602-0001/2020
Breznica, dne 18. junija 2020
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar

AAA Zlata odličnost