Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1687. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren - Kostanjevica, stran 3680.

  
Na podlagi 28. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 46/15) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 11. redni seji dne 11. 6. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren - Kostanjevica 
1. člen 
V Pravilniku o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 24/18, v nadaljnjem besedilu Pravilnik) se v prvem odstavku 2. člena izbriše besedna zveza 's stalnim prebivališčem v občini'.
2. člen 
(1) V 14. členu Pravilnika se na koncu drugega odstavka doda besedilo: »Pisno obvestilo izvajalcu in priložena dokumentacija iz prejšnjega ostavka so obvezna priloga vloge za pridobitev sredstev sofinanciranja.«
(2) Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Izvajalec javne službe v primeru sofinanciranja vgradnje MKČN iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika za potrebe prijave na javni razpis vlagatelju izda potrdilo, iz katerega izhaja, da je vgradnja MKČN upravičena.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
3. člen 
(prehodna določba) 
Postopki vlagateljev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, ki so bili začeti pred veljavnostjo sprememb tega pravilnika, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih.
4. člen 
(končna določba) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2018-4
Miren, dne 11. junija 2020
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti