Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1682. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Ljubno, stran 3661.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Ljubno na 9. redni seji dne 4. 6. 2020 sprejel
S K L E P 
o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Ljubno 
1. člen 
Občinski svet Občine Ljubno na predlog JP Komunala d.o.o. Mozirje, kot izvajalca gospodarskih javnih služb varstva okolja na področju Občine Ljubno, potrjuje Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb: oskrbe s pitno vodo, odvajanje komunalne odpadne vode in čiščenja komunalne odpadne vode ter omrežnine oziroma cene za uporabo infrastrukture teh dejavnosti.
2. člen 
Občinski svet Občine Ljubno potrdi ceno omrežnine oskrbe s pitno vodo, ki je določena glede na zmogljivost priključka in s premerom vodomera v skladu s spodnjo tabelo.
Premer vodomera
Faktor
Omrežnina v €/mesec
DN < = 20
697
7,8088
20 < = DN < 40
24
23,4263
40 < = DN < 50
0
78,0878
50 < = DN < 65
30
117,1317
65 < = DN < 80
0
234,2634
80 < = DN < 100
50
390,4390
100 < = DN < 150
0
780,8780
150 < = DN
0
1.561,7560
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno z zgornjo preglednico.
3. člen 
Občinski svet Občine Ljubno potrdi ceno omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode, ki je določena glede na zmogljivost priključka in s premerom vodomera v skladu s spodnjo tabelo.
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Premer vodomera
Faktor
Omrežnina v €/mesec
DN < = 20
384
10,9966
20 < = DN < 40
9
32,9899
40 < = DN < 50
0
109,9665
50 < = DN < 65
30
164,9497
65 < = DN < 80
0
329,8995
80 < = DN < 100
50
549,8325
100 < = DN < 150
0
1.099,6649
150 < = DN
0
2.199,3298
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.
4. člen 
Občinski svet Občine Ljubno potrdi ceno omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode, ki je določena glede na zmogljivost priključka in s premerom vodomera v skladu s spodnjo tabelo.
Premer vodomera
Faktor
Omrežnina v €/mesec
DN < = 20
384
5,5558
20 < = DN < 40
9
16,6673
40 < = DN < 50
0
55,5578
50 < = DN < 65
30
83,3367
65 < = DN < 80
0
166,6735
80 < = DN < 100
50
277,7891
100 < = DN < 150
0
555,5782
150 < = DN
0
1.111,1564
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.
5. člen 
Izvajalec gospodarskih javnih služb na območju Občine Ljubno, JP Komunala d.o.o. Mozirje, na osnovi tega sklepa oblikuje cenik s potrjeno ceno, znižano za subvencije. Cenik objavi na krajevno običajen način in na svoji spletni strani.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati od 1. 7. 2020 naprej.
Št. 354-09/2020-2
Ljubno ob Savinji, dne 4. junija 2020
 
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik 

AAA Zlata odličnost