Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1679. Sklep o potrditvi cen obvezne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo na področju občin Kočevje, Ribnica in Sodražica, stran 3650.

  
Na podlagi 5. člena Odloka o ustanovitvi skupnega ustanoviteljskega organa podjetja Hydrovod d.o.o. (Uradni list RS, št. 54/11) je Svet ustanoviteljev podjetja Hydrovod d.o.o. na 18. redni seji dne 22. 6. 2020 sprejel
S K L E P 
o potrditvi cen obvezne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo na področju občin Kočevje, Ribnica in Sodražica 
Svet ustanoviteljev podjetja Hydrovod d.o.o. potrdi naslednje cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo, na področju občin Kočevje, Ribnica in Sodražica.
(1) Na področju občin Kočevje, Ribnica in Sodražica, ki so uspešno zaključile skupen investicijski projekt SORIKO, veljajo enake cene, in sicer:
a) Vodarina, ki pokriva stroške izvajanja javne službe in je za vse vrste porabnikov enaka, znaša za normirano porabo 0,8561 EUR/m3.
b) Omrežnina, ki glede na premer vodomera znaša:
Premer vodomera
Faktor omrežnine
Cena omrežnine v EUR/mesec
DN ≤ 20
1
8,0762
20 < DN < 40
3
24,2286
40 ≤ DN < 50
10
80,7620
50 ≤ DN < 65
15
121,1430
65 ≤ DN < 80
30
242,2860
80 ≤ DN < 100
50
403,8100
100 ≤ DN < 150
100
807,6200
DN ≤ 150
200
1.615,2400
(2) Vse cene v tem sklepu so brez davka na dodano vrednost.
(3) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2020 dalje.
(4) Z dnem uveljavitve tega sklepa, se preneha uporabljati določbe vseh predhodnih sklepov, ki urejajo področje cen javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v občinah Kočevje, Ribnica in Sodražica.
(5) Cenik storitve javne službe oskrbe s pitno vodo oblikuje in objavi izvajalec javne službe na svoji spletni strani.
Kočevje, dne 22. junija 2020
Predsednik Sveta ustanoviteljev 
mag. Blaž Milavec 

AAA Zlata odličnost