Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1678. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra, ukinitvi statusa družbena lastnina in splošnega ljudskega premoženja, stran 3649.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 12. redni seji dne 18. 6. 2020 sprejel
S K L E P 
o izbrisu zaznambe javnega dobra, ukinitvi statusa družbena lastnina in splošnega ljudskega premoženja 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status družbena lastnina in splošno ljudsko premoženje za nepremičnini:
– parc. št. 210/31 k.o. 1578 Željne, ID znak: parcela 1578 210/31, do celote 1/1;
– parc. št. 2384/7 k.o. 1593 Črni Potok, ID znak: parcela 1593 2384/7, do celote 1/1
in izbriše zaznamba javnega dobra – status grajenega javnega dobra lokalnega pomena oziroma grajenega javnega dobra- cesta, pri naslednjih nepremičninah:
– parc. št. 266/10 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 266/10, do celote 1/1, (ID omejitve:19425845);
– parc. št. 292/2 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 292/2, do celote 1/1, (ID omejitve:19425845);
– parc. št. 462/2 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 462/2, do celote 1/1, (ID omejitve:19425845);
– parc. št. 465/2 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 465/2, do celote 1/1, (ID omejitve:19425845);
– parc. št. 466/2 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 466/2, do celote 1/1, (ID omejitve:19425845);
– parc. št. 1414/7 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 1414/7, do celote 1/1, (ID omejitve:18523378);
– parc. št. 1417/2 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 1417/2, do celote 1/1, (ID omejitve:18523378);
– parc. št. 2111/53 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 2111/53, do celote 1/1, (ID omejitve: 11890713);
– parc. št. 2167/4 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 2167/4, do celote 1/1, (ID omejitve:18523378);
– parc. št. 2309/2 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 2309/2, do celote 1/1, (ID omejitve:15876943);
– parc. št. 430/4 k.o. 1578 Željne ID znak: 1578 430/4, do celote 1/1, (ID omejitve:12152988);
– parc. št. 430/5 k.o. 1578 Željne, ID znak: 1578 430/5, do celote 1/1, (ID omejitve:12152988);
– parc. št. 430/6 k.o. 1578 Željne, ID znak: 1578 430/6, do celote 1/1, (ID omejitve:12152988);
– parc. št. 430/7 k.o. 1578 Željne, ID znak: 1578 430/7, do celote 1/1, (ID omejitve:12152988);
– parc. št. 489/5 k.o. 1578 Željne, ID znak: 1578 489/5, do celote 1/1, (ID omejitve:19425845) in
– parc. št. 730/6 k.o. 1578 Željne, ID znak: 1578 730/6, do celote 1/1, (ID omejitve: 12152986).
2. člen 
Nepremičnini parc. št. 210/31 k.o. 1578 Željne, ID znak: parcela 1578 210/31, in parc. št. 2384/7 k.o. 1593 Črni Potok, ID znak: parcela 1593 2384/7, postaneta last Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, matična številka: 5874238000, vsaka do celote (1/1).
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0073/2019/14
Kočevje, dne 18. junija 2020
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost