Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1667. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020, stran 3633.

  
Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 17. in 60. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 11. seji dne 17. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020 (Uradni list RS, št. 14/20 in 59/20), v nadaljevanju: odlok.
2. člen 
1. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovijo sredstva do skupne višine 548.000,00 € za sanacijo plazovitih območij v Občini Kamnik ter financiranje izdatkov za zagotavljanje preventivnih ukrepov in odpravljanje posledic epidemije nalezljivih bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).«
3. člen 
2. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Sredstva iz 1. člena tega odloka se namenijo za:
1. financiranje izdatkov za zagotavljanje preventivnih ukrepov in odpravljanje posledic epidemije nalezljivih bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) do 440.000,00 €,
2. sanacijo plazu pod LC 160021 Kamnik–Palovče do 51.000,00 €,
3. sanacijo plazu pod LC 161021 Markovo–Studenca do 57.000,00 €.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2019-3/11
Kamnik, dne 17. junija 2020
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost