Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1656. Sklep o soglasju k ceni storitve »Pomoč družini na domu« v Občini Dravograd, stran 3626.

  
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, UPB, 23/7, 41/07, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), v skladu s 16. in 40. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 45//10, 6/12) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 8/20 – UPB4) je Občinski svet Občine Dravograd na 11. redni seji dne 18. 6. 2020 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni storitve »Pomoč družini na domu« v Občini Dravograd 
1. člen 
Občina Dravograd daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«.
2. člen 
Cena socialno varstvene storitve na uro s stroški strokovne priprave znaša 19,80 EUR.
Cena socialno varstvene storitve na uro (v EUR) brez stroškov strokovne priprave, se določi na naslednji način:
Plačniki in cene glede na dan izvedbe storitve
Cena
na dan delovnika
na dan praznika
na dela prosti dan (nedelja)
100 %
150 %
140 %
Cena za občino 
12,84
19,26
17,98
Cena za uporabnike 
6,16
9,24
8,62
Celotna cena skupaj 
19,00
28,50
26,59
3. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2020 dalje.
Št. 12280-0001/2019-41
Dravograd, dne 18. junija 2020
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala

AAA Zlata odličnost