Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1649. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi ustanove z imenom FUNDACIJA VINCENCA DRAKSLERJA, stran 3609.

  
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na podlagi 12. in 17. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.), v upravni zadevi izdaje soglasja k spremembi Akta o ustanovitvi ustanove z imenom FUNDACIJA VINCENCA DRAKSLERJA – USTANOVA ZA ZDRAVLJENJE ODVISNIKOV, POMOČ ODVISNIKOM IN NJIHOVIM SVOJCEM so.p., s sedežem Slovenski trg 1, 4000 Kranj, izdaja
O D L O Č B O 
1. S to odločbo se daje soglasje k spremembam Akta o ustanovitvi ustanove z imenom FUNDACIJA VINCENCA DRAKSLERJA – USTANOVA ZA ZDRAVLJENJE ODVISNIKOV, POMOČ ODVISNIKOM IN NJIHOVIM SVOJCEM so.p., sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 186/2020 z dne 13. 2. 2020 in po odpravku notarskega zapisa izdanega dne 13. 2. 2020, pri notarki Murnik Mariji, Koroška cesta 21, 4000 Kranj, s katerim se spremeni ime ustanove, tako da se glasi »FUNDACIJA VINCENCA DRAKSLERJA, so.p.«, in namen ustanove, tako da se glasi: »Namen ustanove je:
– pomoč in spodbujanje delovanja programov s temeljnim ciljem pomoči, obravnave odvisnih in njihovih družinskih članov ter otrok in mladostnikov s težavami pri odraščanju;
– vzpodbujanje aktivnosti in podpora vsem oblikam dejavnosti, katerih cilj je zdrav način življenja in vzgoje, ki posameznika ali skupine vzpodbujajo za življenje brez psihoaktivnih substanc;
– vzpodbujanje povezovanja programov, strokovnih ljudi in širše skupnosti, pri zagotavljanju pogojev za delo z odvisnimi od drog in otrok in mladostnikov s težavami pri odraščanju;
– trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva na področju ohranjanja narave, urejanja in varstva okolja, razvoja zelene ekonomije, spodbujanja razvoja lokalnih skupnosti in podpornih storitev za socialna podjetja;
– pridobivanje sredstev za obnovo obstoječih programov, pridobitev novih postopkov, ki so potrebni za izvajanje celovite obravnave odvisnih, na področjih svetovanja, njihovega zdravljenja, rehabilitacije in reintergracije ter pomoč mladim;
– materialna pomoč odvisnikom z otroki ter mladim v stiski;
– reševanje socialnih problemov, razvijanje novih programov, ki sledijo potrebam marginalnih skupin (odvisniki od drog, alkohola, otrok in mladostnikov s težavami pri odraščanju, brezdomci, osebe s težavami z duševnim zdravjem, invalidi, …);
– zbiranje rabljene opreme, in ponovna uporaba le-teh, manjša popravila električnih in elektronskih izdelkov, malih gospodinjskih aparatov (OEEO), pohištva, kosovnih materialov, športne in otroške opreme, knjig, igrač in druge opreme;
 inovativna obnova, redesign, delo po naročilu za znane naročnike;
– prodaja izdelkov ponovne uporabe;
– izdelovanje inovativnih izdelkov iz rabljene opreme;
– zbiranje, razvrščanje, diagnostika in prerazdelitev tekstilnih izdelkov;
– hišniška opravila in vzdrževanje stanovanj;
– posredovanje delovne sile;
– organizacija razstav, sejmov, srečanj.«.
2. V skladu z 12. členom Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.
Št. 01704-28/2005
Ljubljana, dne 9. junija 2020
EVA 2020-2611-0016
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost