Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1647. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici, stran 3608.

  
Na podlagi sedmega odstavka 61. člena in četrtega odstavka 105. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13 in 23/20) minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 
1. člen 
V Pravilniku o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici (Uradni list RS, št. 102/01 in 23/20 – ZIL-1E) se v 2. členu v točki j) besedilo »45/01« nadomesti z besedilom »51/06 – uradno prečiščeno besedilo,100/13 in 23/20«.
2. člen 
V 11. členu se za točko e) dodata novi točki f) in g), ki se glasita:
»f) sprememba pravilnika o kolektivni znamki;
g) podatki o delitvi prijave znamke ali znamke: številka prijave znamke ali znamke, ki je predmet delitve, in številke z delitvijo nastalih prijav znamk ali znamk;«.
Dosedanji točki f) in g) postaneta točki h) in i).
3. člen 
V 12. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka se lahko vloži tudi na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani urada.«.
4. člen 
Črta se priloga – obrazec SIPO-R1 oziroma zahteva za vpis spremembe v register.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-131/2020-9
Ljubljana, dne 16. junija 2020
EVA 2020-2130-0027
Zdravko Počivalšek 
minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost