Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

1625. Odlok o omejitvi predpisovanja in izdaje zdravil z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin, stran 3588.

  
Na podlagi 4. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o omejitvi predpisovanja in izdaje zdravil z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin 
1. člen 
S tem odlokom se v času nalezljive bolezni COVID-19 zaradi nemotene in ustrezne preskrbe z zdravili omejita predpisovanje in izdaja zdravil z učinkovino:
‒ klorokin s klasifikacijsko oznako P01BA01 po anatomsko-terapevtsko-kemični klasifikaciji (v nadaljnjem besedilu: klorokin) ali
‒ hidroksiklorokin s klasifikacijsko oznako P01BA02 po anatomsko-terapevtsko-kemični klasifikaciji (v nadaljnjem besedilu: hidroksiklorokin).
2. člen 
(1) Zdravila z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin sme predpisati le zdravnik specialist revmatolog ali specialist dermatovenerolog, in sicer za zdravljenje pacientov z revmatoidnim artritisom ali eritematoznim lupusom, ali osebni zdravnik, kadar po navodilu revmatologa ali dermatovenerologa nadaljuje zdravljenje pacienta.
(2) Ne glede na 210. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14,10/17 – ZČmIS, 64/18 in 4/20) se zdravilo z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin ne sme predpisovati na recept za lastno uporabo ali na samoplačniški recept.
3. člen 
(1) Zdravila z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin se smejo izdati le na podlagi recepta zdravnika specialista revmatologa, dermatovenerologa ali osebnega zdravnika, kadar po navodilu revmatologa ali dermatovenerologa nadaljuje zdravljenje pacienta.
(2) Izdaja zdravil z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin na samoplačniški recept ali na recept za lastno uporabo ni dovoljena.
4. člen 
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.
KONČNI DOLOČBI 
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o omejitvi predpisovanja in izdaje zdravil z učinkovino klorokin, hidroksiklorokin ali azitromicin (Uradni list RS, št. 43/20).
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-30/2020
Ljubljana, dne 24. junija 2020
EVA 2020-2711-0059
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost