Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

1617. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 1453 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/671 na območju Občine Zagorje ob Savi, stran 3576.

  
Na podlagi 127. do 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) ter 84. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 10. redni seji 11. 6. 2020 sprejel
S K L E P 
o potrditvi lokacijske preveritve ID 1453 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/671 na območju Občine Zagorje ob Savi
1. člen 
S tem sklepom se potrdi Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/671 na območju Občine Zagorje ob Savi. Elaborat lokacijske preveritve je pripravilo podjetje Projektivni atelje Dobnikar, Ljubljanska cesta 2, 1241 Kamnik, pod št. projekta 07-05-SD/19.
Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 1258.
2. člen 
Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom preoblikovanja stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve na delu zemljišča s parcelno številko 323/2, k.o. 1873 Hrastnik pri Trojanah, ki je v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi določeno z namensko rabo A (razpršena poselitev) in sovpada z območjem enote urejanja prostora (EUP) OP 1/671. Grafični prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve na risbah 3 in 4 in digitalnem podatku shp, kar je priloga sklepa.
3. člen 
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo Občina Zagorje ob Savi vodi v skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2.
Sklep se posreduje Upravni enoti Zagorje ob Savi in Ministrstvu za okolje in prostor.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 351-213/2019-26
Zagorje ob Savi, dne 11. junija 2020
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 

AAA Zlata odličnost