Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

1616. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola dr. Slavka Gruma«, stran 3575.

  
Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in 97. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 30/15, 61/20) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 10. redni seji dne 11. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola dr. Slavka Gruma«
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola dr. Slavka Gruma« (Uradni list RS, št. 18/15) se dopolni prvi odstavek 21. člena tako, da se glasi:
»21. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika in namestnika predstavnika, ki ju izvolijo starši na roditeljskem sestanku oddelka. V primeru zadržanosti predstavnika staršev ga na seji sveta staršev nadomešča njegov namestnik.«
2. člen 
Vse ostale določbe Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola dr. Slavka Gruma« (Uradni list RS, št. 18/15) ostajajo nespremenjene in še naprej v veljavi.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2015
Zagorje ob Savi, dne 11. junija 2020
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 

AAA Zlata odličnost