Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

1615. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Toneta Okrogarja«, stran 3575.

  
Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in 97. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 30/15, 61/20) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 10. redni seji dne 11. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Toneta Okrogarja«
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Toneta Okrogarja« (Uradni list RS, št. 18/15, 33/17) se tretji odstavek 17. člena spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Kandidate za člana sveta se voli javno ali tajno (z glasovnicami). Svet staršev se na seji odloči za način glasovanja.«
2. člen 
Dopolni se prvi odstavek 23. člena tako, da se glasi:
»23. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika in namestnika predstavnika, ki ju izvolijo starši na roditeljskem sestanku oddelka. V primeru zadržanosti predstavnika staršev ga na seji sveta staršev nadomešča njegov namestnik.«
3. člen 
Vse ostale določbe Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Toneta Okrogarja« (Uradni list RS, št. 18/15, 33/17) ostajajo nespremenjene in še naprej v veljavi.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2015
Zagorje ob Savi, dne 11. junija 2020
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 

AAA Zlata odličnost