Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

1607. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora TA 43, stran 3543.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju; ZUreP-2) in 25. členom Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je Občinski svet Občine Mežica na 10. redni seji dne 17. 6. 2020 potrdil
S K L E P 
o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora TA 43 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče parc. št. 39/1_k.o. Meža Takraj, ki se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mežica (v nadaljnjem OPN ME, Uradni list RS, št. 55/13, 77/16, 77/16 – teh. popr. in 67/18 – popr.) nahaja znotraj enote urejanja prostora (v nadaljnjem EUP) TA-43.
2. člen 
Na zemljišču iz 1. člena tega sklepa se omogoči širitev obsega obstoječega stavbnega zemljišča (posamične poselitve po 280. členu ZUreP-2, PNRP z oznako A), katere izvorna velikost je 3546.39 m2, za 499 m2, kar predstavlja 14,07 % spremembe obsega izvornega območja za namen gradnje stanovanjske hiše v enoti TA 43.
Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz prilagojene in natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča v M 1:1000.
3. člen 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je 1215.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0002/2019-17
Mežica, dne 17. junija 2020
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel 

AAA Zlata odličnost