Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

1603. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Log - Dragomer, stran 3542.

  
Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 55. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 8. redni seji dne 10. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Log - Dragomer
1. člen 
V 1. členu Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 48/07) se črta besedilo:
», s sedežem v Dragomerju, Na Grivi 5«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2020
Dragomer, dne 10. junija 2020
Župan 
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik 

AAA Zlata odličnost