Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

1595. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KAL-4 v OPN Občine Ivančna Gorica, stran 3536.

  
Na podlagi prve alineje 127. člena, 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 12. redni seji dne 25. 5. 2020 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KAL-4 v OPN Občine Ivančna Gorica
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na del zemljišča parc. št. 1402 in na del zemljišča parc. št. 1400/1, oba k.o. 1830 – Ambrus.
2. člen 
Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se omogoči širitev obsega obstoječega stavbnega zemljišča posamične poselitve v skladu z 280. členom ZUreP-2, PNRP z oznako As, katere izvorna velikost je 2.478,84 m², za 495,29 m², kar predstavlja manj kot dopustnih 20 % spremembe obsega izvornega območja za namen širitve obstoječe dejavnosti v enoti KAL-4.
Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz prilagojene in natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča.
3. člen 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 1558.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0170/2019-12
Ivančna Gorica, dne 25. maja 2020
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad 

AAA Zlata odličnost