Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

1594. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 2/2020, stran 3536.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUJFO), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 12. seji dne 10. 6. 2020 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 2/2020
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah:
– parcelna številka 1722/4 k.o. 1699 Dobravica (ID 7053745)
– parcelna številka 2795/4 k.o. 1700 Ig (ID 6941454)
– parcelna številka 2272/42 k.o. 1708 Golo (ID 7051970)
– parcelna številka 2272/41 k.o. 1708 Golo (ID 7051973)
– parcelna številka 2272/43 k.o. 1708 Golo (ID 7051971)
2. člen 
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, matična št. 5874769, v deležu 1/1.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3530-0002/2019-73
Ig, dne 11. junija 2020
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman 

AAA Zlata odličnost