Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

1593. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2020, stran 3535.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 76/17) in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 12. seji dne 10. 6. 2020 sprejel
S K L E P 
I. 
Občinski svet potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2020.
II. 
Cena oskrbe s pitno vodo, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša:
OMREŽNINA – VODA
FAKTOR OMREŽNINE
CENA EUR/mesec
DN ≤ 20
1
8,9055
20 < DN < 40
3
26,7166
40 ≤ DN < 50
10
89,0553
50 ≤ DN < 65
15
133,5830
80 ≤ DN < 100
50
445,2766
Cene so brez DDV.
– vodarino, ki znaša
VODARINA
1,2645 EUR/m3
Cena je brez DDV.
III. 
Cena odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode vključuje:
– omrežnino, ki znaša:
OMREŽNINA – KANAL
FAKTOR OMREŽNINE
CENA EUR/mesec
DN ≤ 20
1
7,8754
20 < DN < 40
3
23,6262
40 ≤ DN < 50
10
78,7540
50 ≤ DN < 65
15
118,1311
80 ≤ DN < 100
50
393,7702
Cene so brez DDV.
– ceno storitve, ki znaša:
OPRAVLJANJE STORITEV/CENA STORITVE – KANALIZACIJA
0,3195 EUR/m3
Cena je brez DDV.
IV. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo in zaračunanih cenah odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ig št. 35470-0002/2019 z dne 23. 5. 2019, objavljen v Uradnem listu RS, št. 34/19.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 7. 2020 dalje.
Št. 3544-0026/2020
Ig, dne 11. junija 2020
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman 

AAA Zlata odličnost