Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

1592. Sklep o seznanitvi z Elaboratom o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2020, stran 3534.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 76/17) in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 12. seji dne 10. 6. 2020 sprejel
S K L E P 
Občinski svet Občne Ig se seznani z Elaboratom o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2020 ter daje pozitivno mnenje k naslednjim cenam storitev obvezne občinske gospodarske javne službe Občine Ig.
Potrjena cena EUR/m3
(brez DDV)
Zaračunana* cena EUR/m3 (brez DDV)
VODARINA
1,2645
1,2645
OMREŽNINA – VODA
FAKTOR OMREŽNINE
Potrjena cena EUR/mesec (brez DDV)
Zaračunana* cena EUR/mesec (brez DDV)
DN ≤ 20
1
8,9055
8,7274
20 < DN < 40
3
26,7166
26,1823
40 ≤ DN < 50
10
89,0553
87,2742
50 ≤ DN < 65
15
133,5830
130,9113
80 ≤ DN < 100
50
445,2766
436,3711
*Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Subvencijo za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti oblikuje Občina Ig iz proračuna. Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Ig ne subvencionira cene oskrbe s pitno vodo.
Potrjena cena EUR/m3
(brez DDV)
Zaračunana* cena EUR/m3 (brez DDV)
OPRAVLJANJE STORITEV/CENA STORITVE – KANALIZACIJA
0,3195
0,3195
OMREŽNINA – KANAL
FAKTOR OMREŽNINE
Potrjena cena EUR/mesec (brez DDV)
Zaračunana* cena EUR/mesec (brez DDV)
DN ≤ 20
1
7,8754
7,7179
20 < DN < 40
3
23,6262
23,1537
40 ≤ DN < 50
10
78,7540
77,1789
50 ≤ DN < 65
15
118,1311
115,7685
80 ≤ DN < 100
50
393,7702
385,8948
*Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Subvencijo za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti oblikuje Občina Ig iz proračuna. Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Ig ne subvencionira cene odvajanja in čiščenja odpadne vode.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 7. 2020 dalje.
Št. 3544-0026/2020
Ig, dne 11. junija 2020
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman 

AAA Zlata odličnost