Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

1589. Odlok o dopolnitvi Odloka o subvenciji mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema v Občini Hrpelje - Kozina, stran 3532.

  
Na podlagi 156. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) in Odloka o subvenciji mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 29/17) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 10. redni seji dne 17. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o subvenciji mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema v Občini Hrpelje - Kozina
1. člen 
V Odloku o subvenciji mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 29/17), se doda nov člen 6.a, ki se glasi:
»Občina Hrpelje - Kozina lahko pripravi tudi druge ukrepe na področju reševanja stanovanjskega problema mladih in mladih družin. Ti ukrepi morajo jasno poudariti namen ukrepa, vključno s poimenovanjem ukrepa, ki mora v svojem imenu vsebovati besedo »za mlade in mlade družine«. Vsak ukrep mora biti skladen s pogoji, ki jih predpisuje veljavni odlok (Uradni list RS, št. 29/17). Natančna merila in izvedba ukrepa se podrobneje opredeli v razpisni dokumentaciji vsakega posameznega ukrepa.
Prijavitelj lahko kandidira samo na enemu izmed ukrepov, ki jih na področju reševanja stanovanjskega problema za mlade in mlade družine pripravi Občina Hrpelje - Kozina. Ukrepi se med seboj izključujejo.«
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-8/2020-2
Hrpelje, dne 17. junija 2020
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek 

AAA Zlata odličnost