Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

1585. Pravilnik o plačilu za delo odgovornega urednika, lektorja, oblikovalca in članov uredniškega odbora občinskega glasila, stran 3529.

  
Na podlagi Odloka o izvajanju javnega glasila Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 15/15) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 10. redni seji dne 10. 6. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o plačilu za delo odgovornega urednika, lektorja, oblikovalca in članov uredniškega odbora občinskega glasila 
1. člen 
Ta pravilnik določa honorarje odgovornega urednika, lektorja, oblikovalca in članov Uredniškega odbora občinskega glasila in cenik oglaševanja v glasilu (komercialnih in malih oglasov).
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen 
Odgovornemu uredniku pripada honorar za urejanje občinskega glasila v višini 1.100,00 EUR bruto na vsako izdano številko glasila v rednem obsegu 24 strani. Ob povečanem obsegu je urednik upravičen do proporcionalno višjega plačila, in sicer v višini 40,00 EUR bruto za vsako dodatno stran.
3. člen 
Lektorju pripada honorar za lektoriranje glasila v višini 2,00 EUR bruto po številu lektoriranih standardnih strani, pri čemer ena standardna stran obsega 1500 znakov brez presledkov.
4. člen 
Oblikovalcu pripada 200,00 EUR bruto na posamezno številko glasila rednega obsega 24 strani. Ob povečanem obsegu je oblikovalec upravičen do proporcionalno višjega plačila, in sicer v višini 10,00 EUR bruto za vsako dodatno stran.
5. člen 
V glasilu objavljeni prispevki se ne honorirajo.
6. člen 
Članom uredniškega odbora pripada sejnina skladno s Pravilnikom o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 24/14). Odgovornemu uredniku sejnina ne pripada.
7. člen 
Cenik komercialnega oglaševanja v glasilu je določen v prilogi št. 1 tega pravilnika.
8. člen 
Honorarji po tem pravilniku se izplačujejo v skladu z veljavno davčno zakonodajo.
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2020-27
Dol pri Ljubljani, dne 10. junija 2020
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič

AAA Zlata odličnost