Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

1584. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo, stran 3529.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS4) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 10. redni seji dne 10. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo 
1. člen 
V Odloku o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 47/06 in 90/07) se 8. člen spremeni, tako da se glasi:
»Na območju, kjer je zgrajen, se gradi, obnavlja ali prenavlja javni vodovod, je priključitev stavbe na javni vodovod obvezna.
Na območju, kjer sta zgrajena javno vodovodno omrežje in lokalno/vaško vodovodno omrežje, se je lastnik objekta, ki je priklopljen na lokalno/vaško vodovodno omrežje, dolžan v roku 6 mesecev priklopiti na javno vodovodno omrežje, ki je v upravljanju Javnega podjetja Vodovod kanalizacija snaga d.o.o.
Izvajalec mora bodočega uporabnika obvestiti, da je priključitev njegove stavbe na javni vodovod obvezna, in mu določiti pogoje za izdajo soglasja za priključitev.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2020-26
Dol pri Ljubljani, dne 10. junija 2020
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič 

AAA Zlata odličnost