Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

1573. Končni izid nadomestnih volitev člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov, stran 3464.

  
K O N Č N I   I Z I D 
nadomestnih volitev člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov 
Državna volilna komisija je na podlagi 7., 12. in 21. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – ZDSve-UPB1 in 95/11 – Odločba US – ZDSve) v zvezi z določbo 94. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 – odločba US in 23/17) in na podlagi zapisnika Volilne komisije 7. volilne enote (Maribor), na 87. seji 23. 6. 2020 ugotovila naslednji končni izid nadomestnih volitev člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov, ki so bile 18. junija 2020:
A. 
1. V volilni enoti št. 3, ki obsega občine: Duplek, Hoče - Slivnica, Kungota, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače - Fram, Starše in Šentilj (sedež: Maribor):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 
38
Volilnega zbora se je udeležilo:
35
Število oddanih glasovnic:
35
Število neveljavnih glasovnic:
1
Število veljavnih glasovnic:
34
2. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Iztok PETERLIN
1 glas
2. Željko VOGRIN
28 glasov
3. Leopold HANŽIČ
4 glasove
4. Franjo MIHALIČ
0 glasov
5. Boštjan MUNDA
1 glas
B. 
3. Na podlagi prvega odstavka 21. člena ZDSve je bil za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov izvoljen:
Željko Vogrin, roj. 19. 12. 1959, Padežnikova ulica 16, Maribor.
C. 
4. Državna volilna komisija je ugotovila končni izid volitev članov državnega sveta na podlagi 7., 12. in 21. člena ZDSve. Končni izid je ugotovila v sestavi: predsednik Peter Golob, člani dr. Franc Grad, mag. Nina Brumen in Drago Zadergal ter namestnika članov Iztok Majhenič in Mitja Šuligoj. Končni izid volitev je bil sprejet soglasno.
Št. 041-28/2020-7
Ljubljana, dne 23. junija 2020
Peter Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost