Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

1570. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni, stran 3462.

  
Na podlagi drugega odstavka 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20 – ZŠpo-1A) izdaja ministrica za izobraževanje, znanost in šport
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni 
1. člen 
V Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 68/19) se za 3. členom doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen 
(izpolnjevanje pogojev v izrednih okoliščinah) 
V primerih naravnih in drugih nesreč, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ali izrednega stanja, se za čas, ko izvajanje športnih programov ni mogoče zaradi posledic naravnih in drugih nesreč oziroma ukrepov, ki so posledica naravnih in drugih nesreč oziroma izrednega stanja, šteje, da je pogoj obsega izvajanja športnih programov iz 13., 17., 31., 61. in 71. člena tega pravilnika izpolnjen.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(uporaba) 
Novi 3.a člen pravilnika se zaradi ukrepov za preprečevanje okužb s COVID-19 uporablja tudi za sofinanciranje športnih programov v letu 2020.
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-41/2020/8
Ljubljana, dne 19. junija 2020
EVA 2020-3330-0035
Prof. dr. Simona Kustec Lipicer 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost