Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

1559. Zakon o spremembi Kazenskega zakonika (KZ-1G), stran 3458.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi Kazenskega zakonika (KZ-1G)
Razglašam Zakon o spremembi Kazenskega zakonika (KZ-1G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. junija 2020.
Št. 003-02-5/2020-3
Ljubljana, dne 24. junija 2020
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI KAZENSKEGA ZAKONIKA (KZ-1G)
1. člen
V Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17 in 23/20) se v 308. členu v tretjem odstavku besedilo »do petih let« nadomesti z besedilom »od treh do desetih let«.
V petem odstavku se besedilo »do petih let« nadomesti z besedilom »od treh do desetih let«.
V šestem odstavku se besedilo »od enega do osmih let« nadomesti z besedilom »od treh do petnajstih let«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-01/19-16/12
Ljubljana, dne 16. junija 2020
EPA 834-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina