Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1538. Sklep o cenah storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Metlika, stran 3392.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 12. redni seji dne 10. junija 2020 sprejel
S K L E P 
o cenah storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Metlika 
1. člen 
Občinski svet Občine Metlika na predlog JP Komunala Metlika d.o.o., kot izvajalca gospodarskih javnih služb varstva okolja na področju Občine Metlika, potrjuje elaborate o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb:
– oskrbe s pitno vodo,
– odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode,
– storitev povezanih z greznicami in MKČN,
– čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode,
– zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
2. člen 
Občinski svet Občine Metlika potrdi ceno izvajanja storitev OSKRBE S PITNO VODO.
Cena izvajanja storitve (brez DDV) je 0,9234 Eur za m3 in se uveljavi 1. 1. 2021.
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Dimenzija vodomerov
Faktor
Mesečna cena omrežnine
0 < DN ≤ 20
1
9,3404
20 < DN < 40
3
28,0212
40 ≤ DN < 50
10
93,4040
50 ≤ DN < 65
15
140,1060
65 ≤ DN < 80
30
280,2120
80 ≤ DN < 100
50
467,0200
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico in se uveljavi 1. 8. 2020.
3. člen 
Občinski svet Občine Metlika potrdi ceno izvajanja storitev ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VOD.
Cena izvajanja storitve (brez DDV) je 0,2651 Eur za m3 in se uveljavi 1. 1. 2021.
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje. K ceni storitve se zaračuna tudi okoljska dajatev, skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/09).
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Dimenzija vodomerov
Faktor
Mesečna cena omrežnine
0 < DN ≤ 20
1
8,6364
20 < DN < 40
3
25,9092
40 ≤ DN < 50
10
86,3640
50 ≤ DN < 65
15
129,5460
65 ≤ DN < 80
30
259,0920
80 ≤ DN < 100
50
431,8200
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico. Cena je uveljavljena že v letu 2019.
4. člen 
Občinski svet Občine Metlika potrdi ceno izvajanja storitve povezane z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI TER MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI.
Cena izvajanja storitve (brez DDV) je 0,4480 Eur za m3 in se uveljavi 1. 8. 2020.
Storitev se priključenim na javno vodovodno omrežje zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Dimenzija vodomerov
Faktor
Mesečna cena omrežnine
0 < DN ≤ 20
1
1,2216
20 < DN < 40
3
3,6648
40 ≤ DN < 50
10
12,2160
Cena se uveljavi 1. 8. 2020.
5. člen 
Občinski svet Občine Metlika potrdi ceno izvajanja storitve ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VOD.
Cena storitve (brez DDV) je 0,7642 Eur za m3 in se uveljavi 1. 8. 2020.
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Dimenzija vodomerov
Faktor
Mesečna cena omrežnine
0 < DN ≤ 20
1
3,3969
20 < DN < 40
3
10,1907
40 ≤ DN < 50
10
33,9690
50 ≤ DN < 65
15
50,9535
65 ≤ DN < 80
30
101,9070
80 ≤ DN < 100
50
169,8450
Cena se uveljavi 1. 1. 2021.
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.
6. člen 
Občinski svet Občine Metlika potrdi ceno izvajanja storitve ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV.
Cena storitve (brez DDV) je 0,1540 Eur za kg in je uveljavljena že v letu 2019.
Cena za uporabo infrastrukture (brez DDV) je 0,0036 Eur za kg in se uveljavi 1. 8. 2020.
Pri obračunu storitve se od 1. 8. 2020 upošteva, da ena oseba ustvari 18,50 kg odpadkov na mesec, 1 m3 odpadkov v smetnjakih pa tehta v povprečju 110,96 kg.
7. člen 
Občina Metlika bo subvencionirala:
– 37 % cene omrežnine za dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih vod,
– 20 % cene omrežnine za dejavnosti čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih vod ter dejavnost, povezano z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,
– 19 % cene storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,
– 26 % cene čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod
državnim organom in organom lokalne skupnosti, gospodinjstvom, javnim zavodom in društvom, če se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.
Subvenciji iz tretje in četrte alineje prvega odstavka tega člena sta veljavni do 31. 12. 2020.
8. člen 
Izvajalec gospodarskih javnih služb na območju Občine Metlika, JP Komunala Metlika d.o.o., na osnovi tega sklepa oblikuje cenik s potrjeno ceno, znižano za subvencije. Cenik objavi na krajevno običajen način in na svoji spletni strani.
9. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-21/2020
Metlika, dne 10. junija 2020
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti