Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1536. Sklep o lokacijski preveritvi za objekt PLC Ljubljana – ŠIKA v enoti urejanja prostora TR-519, stran 3391.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 13. seji 15. 6. 2020 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za objekt PLC Ljubljana – ŠIKA v enoti urejanja prostora TR-519 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na objekt PLC Ljubljana – ŠIKA, načrtovan na zemljišču, ki obsega naslednje parcele v katastrski občini 1722 Trnovsko predmestje: 492/1, 480/4, 485/8, 477/44, 492/47, 480/18, 480/35, 477/40, 428/27, 428/28 in se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – PN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/l6, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) nahaja v delu enote urejanja prostora TR-519 z namensko rabo CDd (območja centralnih dejavnosti brez stanovanj).
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od pogoja, določenega v 11. točki 3. člena OPN MOL ID, ki s pojmom dozidave objekta dopušča povečanje bruto tlorisne površine obstoječega objekta do največ 50 %, in sicer tako, da je lahko dozidava tudi večja, ob upoštevanju predpisanega faktorja zazidanosti, ki je največ 60 %, faktorja zelenih površin, ki je najmanj 15 %, in drugih splošnih prostorskih izvedbenih pogojev.
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1554
Št. 35040-17/2019-45
Ljubljana, dne 15. junija 2020
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti