Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1533. Sprememba letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči za leto 2020, stran 3388.

  
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19), 7. člena Odloka o financiranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 70/19) in 9. člena Letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči za leto 2020 (Uradni list RS, št. 9/20) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 11. redni seji sprejel
S P R E M E M B O    L E T N E G A   P R O G R A M A   Š P O R T A 
v Občini Kanal ob Soči za leto 2020 
1. člen 
Spremeni se 3. člen Letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči in se po novem glasi:
»3. člen 
(programi in področja športa) 
V letu 2020 se iz sredstev občinskega proračuna občine sofinancirajo naslednji programi in področja športa:
– ŠPORTNI PROGRAMI:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine v zavodih VIZ (ŠVOM-VIZ), 
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM-P),
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM-U), 
– kakovostni šport odrasli (KŠ). 
– ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI:
– Upravljanje in vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin za šport v naravi: 
– Športna dvorana Kanal: stroški upravljanja, 
– Telovadnica OŠ Deskle: stroški upravljanja, 
– Drugi objekti in površine: vzdrževanje zunanjih igrišč, sanacija igrišča Deskle; legalizacija objekta Avče, legalizacija balinišča Deskle. 
– ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
– Delovanje športnih društev. 
– ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA;
– Organizacija in izvedba lokalno pomembnih športnih prireditev.« 
2. člen 
Spremeni se 5. člen Letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči in se po novem glasi:
»5. člen 
(višina proračunskih sredstev) 
Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o rebalansu proračuna občine za leto 2020, in sicer:
SOFINANCIRANJE LPŠ PREKO JAVNEGA RAZPISA
PP
2020
sredstva
v %
v % (abs.)
ŠVOM-VIZ
športni programi v zavodih VIZ: NSP, ŠŠT
4180230
1.002,87 €
3,53 %
0,50 %
ŠVOM-P
celoletni netekmovalni in pripravljalni ter občasni programi
1.633,58 €
5,75 %
0,81 %
ŠVOM-U
celoletni tekmovalni programi in kategorizirani športniki (MLR, PR)
8.591,18 €
30,24 %
4,28 %
KŠ/VŠ
celoletni tekmovalni programi in kategorizirani športniki (DR, MR, SR, OR)
5.213,24 €
18,35 %
2,60 %
ORG
delovanje športnih društev in zvez
7.341,14 €
25,84 %
3,66 %
PRIR
druge športne prireditve 
4.627,99 €
16,29 %
2,31 %
SOFINANCIRANJE PODROČIJ ŠPORTA PO JAVNEM RAZPISU:
28.410 €
100,00 %
14,16 %
PODROČJA ŠPORTA – NISO PREDMET JAVNEGA RAZPISA
p. p.
2020
sredstva
v %
v % (abs.)
OBJEKTI
upravljanje in vzdrževanje: športna dvorana Kanal
4180250
87.869,00 €
51,04 %
43,82 %
OBJEKTI
upravljanje in vzdrževanje: telovadnica OŠ Deskle
4180250
34.225,00 €
19,89 %
17,07 %
OBJEKTI
drugi objekti in površine v naravi
4180250
50.047,00 €
29,07 %
24,95 %
SOFINANCIRANJE DRUGIH PODROČIJ ŠPORTA:
172.141,00 €
100,00 %
85,84 %
SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA:
200.551,00 €
100,00 %
« 
3. člen 
Spremeni se 6. člen Letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči in se po novem glasi:
»6. člen 
(načini zagotavljanja sredstev) 
Občina bo sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila na naslednje načine:
– za izvedbo športnih programov (prostočasna športna vzgoja otrok in mladine v zavodih VIZ, prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v KŠ/VŠ, kakovostni šport odraslih) ter organiziranosti v športu in za izvedbo lokalnih športnih prireditev (p. p. 4180230):
– sredstva se izvajalcem zagotovijo na osnovi izvedbe javnega razpisa (JR) in pogodb o sofinanciranju LPŠ, ki jih z izbranimi izvajalci podpiše županja. 
– za upravljanje in vzdrževanje športnih objektov: športna dvorana Kanal, telovadnica Deskle, vzdrževanje igrišč in drugih športnih objektov (p. p. 4180250):
– sredstva se upravljavcem zagotovijo na osnovi potrjenega proračuna občine in pogodbe. 
4. člen 
Sprememba Letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči za leto 2020 stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0007/2020-9
Kanal ob Soči, dne 18. junija 2020
 
Županja 
Občine Kanal 
Tina Gerbec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti