Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1522. Odlok o spremembi Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Dolenjske Toplice, stran 3366.

  
Na podlagi 13. in 17. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 10. redni seji dne 10. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Dolenjske Toplice 
1. člen 
V Odloku o turistični in promocijski taksi v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 39/18) se spremenita prvi in drugi odstavek 4. člena, tako da glasita:
(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,00 euro, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,25 eura, skupna višina obeh taks znaša 1,25 eura na osebo na dan.
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,50 eura za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,13 eura, skupna višina obeh taks znaša 0,63 eura na osebo na dan.
KONČNE DOLOČBE 
2. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka začasno preneha veljati Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 39/18).
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in preneha veljati z 31. 12. 2020, uporablja pa se od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020.
Št. 032-9/2020
Dolenjske Toplice, dne 10. junija 2020
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti