Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1519. Sklep o ukinitvi statusa »Družbena lastnina v splošni rabi«, »Družbena lastnina v splošni rabi – pota«, »Splošno ljudsko premoženje« ali »Uprava za ceste družbena lastnina«, o vknjižbi lastninske pravice Občine Dobrova - Polhov Gradec ter pridobitvi statusa javnega dobra, stran 3365.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12, 43/19) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 10. redni seji dne 3. junija 2020 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa »Družbena lastnina v splošni rabi«, »Družbena lastnina v splošni rabi – pota«, »Splošno ljudsko premoženje« ali »Uprava za ceste družbena lastnina«, o vknjižbi lastninske pravice Občine Dobrova - Polhov Gradec ter pridobitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
Ukine se:
– status družbena lastnina v splošni rabi na nepremičninah parc. št. 2123/6 (ID 6851812) k.o. 1982 – ŠUJICA in parc. št. 2475/4 (ID 6735279) k.o. 1983 – BABNA GORA,
– status družbena lastnina v splošni rabi – pota na nepremičninah parc. št. 2161/1 (ID 4297199), 2161/4 (ID 98493), 2161/5 (ID 3121119), 2161/6 (ID 2281351) in 2161/7 (ID 1441628) vse k.o. 1982 – ŠUJICA,
– status splošno ljudsko premoženje na nepremičninah parc. št. 1237/4 (ID 4349252) in 1257/6 (ID 4349253), obe k.o. 1986 – POLHOV GRADEC,
– status uprava za ceste družbena lastnina na nepremičninah parc. št. 951/11 (ID 4452584) in 960/2 (ID 4958301) obe k.o. 1988 – BUTAJNOVA.
2. člen 
Pri nepremičninah iz prvega člena se vknjiži lastninska pravica Občine Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 13, 1356 Dobrova, matična številka 5874998000.
3. člen 
Na nepremičninah:
– parc. št. 2123/6 (ID 6851812), 2161/1 (ID 4297199), 2161/4 (ID 98493), 2161/5 (ID 3121119), 2161/6 (ID 2281351), 2161/7 (ID 1441628) vse k.o. 1982 – ŠUJICA,
– parc. št. 2475/4 (ID 6735279) k.o. 1983 – BABNA GORA,
– parc. št. 1237/4 (ID 4349252), 1257/6 (ID 4349253) obe k.o. 1986 – POLHOV GRADEC,
– parc. št. 951/11 (ID 4452584) in 960/2 (ID 4958301) obe k.o. 1988 – BUTAJNOVA,
se pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
4. člen 
Na podlagi sklepa občinska uprava izda ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da je navedenim nepremičninam prenehal status »Družbena lastnina v splošni rabi«, »Družbena lastnina v splošni rabi – pota«, »Splošno ljudsko premoženje« ali »Uprava za ceste družbena lastnina«. Po pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah zbriše obstoječi status, vpiše lastninsko pravico Občine Dobrova - Polhov Gradec ter vpiše zaznamba o grajenem javnem dobrem.
5. člen 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0024/2020-2
Dobrova, dne 3. junija 2020
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti