Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1516. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec in plačevanju oskrbnine v Občini Dobrova - Polhov Gradec, stran 3364.

  
Na podlagi drugega in tretjega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12 in 43/19) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 10. redni seji dne 3. junija 2012 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec in plačevanju oskrbnine v Občini Dobrova - Polhov Gradec 
1. člen 
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec in plačevanju oskrbnine v Občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12, 27/15, 15/18) se 36. člen črta.
2. člen 
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vrtec lahko v času šolskih počitnic, v času pred in med prazniki zaradi racionalne organizacije dela za določeno obdobje zapre posamezno enoto, če zagotovi vključitev otrok, ki v tem času potrebujejo vrtec, v dežurno enoto.«
3. člen 
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Starši otrok, za katere je Občina Dobrova - Polhov Gradec po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene vrtca, lahko uveljavijo rezervacijo v naslednjih primerih:
– zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 15. junija do 15. septembra, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju enega ali dveh mesecev. Starši so dolžni vrtcu napovedati otrokovo odsotnost najpozneje do 5. junija v tekočem letu za eno ali drugo obdobje odsotnosti. Starši plačajo rezervacijo v višini 70 % od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca.
– zaradi zdravstvenih razlogov, če je otrok zaradi bolezni ali poškodbe odsoten neprekinjeno več kot 15 delovnih dni, na podlagi dokazila o odpustu otroka iz bolnišnične oskrbe ali zdravniškega potrdila o otrokovi bolezni ali poškodbi. Vlogo z dokazilom morajo starši oddati najkasneje v roku 8 dni po zaključenem zdravljenju na Občino Dobrova - Polhov Gradec. Rezervacija se jim prizna za vse dni odsotnosti. Starši plačajo rezervacijo v višini 70 % od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, lahko uveljavijo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne financira oziroma sofinancira plačilo staršev za programe v vrtcih iz državnega proračuna.«
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0013/2020-1
Dobrova, dne 3. junija 2020
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti