Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020

Kazalo

1503. Sklep o dopolnitvi Sklepa o izjavi o naložbeni politiki vzajemnega pokojninskega sklada in podsklada krovnega pokojninskega sklada, stran 3348.

  
Na podlagi sedmega odstavka 285. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o dopolnitvi Sklepa o izjavi o naložbeni politiki vzajemnega pokojninskega sklada in podsklada krovnega pokojninskega sklada 
1. člen 
V Sklepu o izjavi o naložbeni politiki vzajemnega pokojninskega sklada in podsklada krovnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 79/13) se v prilogi k sklepu v točki »1. STRATEŠKA PORAZDELITEV SREDSTEV« doda e) točka, ki se glasi:
»e) pojasnilo, ali upravljavec pri nalaganju sredstev vzajemnega pokojninskega sklada upošteva tudi dolgoročne učinke naložb na okoljske in socialne dejavnike ter dejavnike upravljanja družb. V primeru, ko upravljavec upošteva navedene dejavnike, tudi kratek opis dejavnikov, ki jih upošteva.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Za vzajemne pokojninske sklade in podsklade krovnega pokojninskega sklada, za katere morajo upravljavci pokojninske načrte in pravila upravljanja uskladiti v skladu s 137. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 75/19), se ta sklep začne uporabljati z dnem izvedbe te uskladitve, do takrat pa se uporablja Sklep o izjavi o naložbeni politiki vzajemnega pokojninskega sklada in podsklada krovnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 79/13).
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00702-1/2020-4
Ljubljana, dne 28. maja 2020
EVA 2020-1611-0049
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti