Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

1388. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono ob HE Boštanj in okoljskega poročila, stran 3121.

  
Na podlagi 112. in v povezavi s 123. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je župan Občine Sevnica dne 3. 6. 2020 sprejel
S K L E P 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono ob HE Boštanj in okoljskega poročila 
1. člen 
Občina Sevnica s tem sklepom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono ob HE Boštanj (v nadaljevanju: SD OPPN 2), hkrati se razgrne tudi okoljsko poročilo.
2. člen 
Javna razgrnitev bo potekala v času od ponedeljka 15. 6. 2020 do srede 15. 7. 2020:
Gradivo bo v času javne razgrnitve objavljeno na spletnem portalu Občine Sevnica na povezavi: https://www.obcina- sevnica.si/informacije/Uradne-objave.
Ogled gradiva bo mogoč po predhodni najavi tudi v prostorih Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v času uradnih ur.
3. člen 
Javna obravnava SD OPPN 2 in okoljskega poročila bo v ponedeljek 13. 7. 2020 s pričetkom ob 17.00 uri v prostorih TVD Partizan, Boštanj 31, 8294 Boštanj.
Pri izvedbi javne obravnave se bodo upoštevale določbe Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji ter higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
4. člen 
V času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka, lahko svoje pripombe in predloge podajo vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo:
– pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi,
– z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve na Občini Sevnica.
Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Sevnica in stopi v veljavo naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0022/2018
Sevnica, dne 3. junija 2020
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost