Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

1387. Sklep o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici, stran 3121.

  
Na podlagi 112. člena in tretjega odstavka 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je župan Občine Sevnica dne 2. 6. 2020 sprejel
S K L E P 
o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici 
1. člen 
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici(v nadaljevanju: SD OLN 1).
2. člen 
Javna razgrnitev SD OLN 1 bo potekala v času od srede 10. 6. 2020 do petka 10. 7. 2020.
Gradivo bo v času javne razgrnitve objavljeno na spletnem portalu Občine Sevnica na naslovu https://www.obcina- sevnica.si/informacije/Uradne-objave.
Ob predhodni najavi bo gradivo v času uradnih ur na voljo v prostorih Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
3. člen 
Javna obravnava dopolnjenega osnutka SD OLN 1 bo v ponedeljek, 22. 6. 2020 s pričetkom ob 17.00 uri v Kulturni dvorani, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica. Pri izvedbi javne obravnave se bodo upoštevale določbe Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji ter higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V primeru, da se bo javne obravnave želelo udeležiti večje število ljudi, kot bo to dne 22. 6. 2020 dovoljeno, bodo razpisani dodatni termini javne obravnave, s čimer se bo vsem zainteresiranim omogočila udeležba na javni obravnavi in uresničevanje njihovih pravic.
4. člen 
V času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka, lahko svoje pripombe in predloge podajo vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo:
– pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi,
– z vpisom v knjigo pripomb ob vpogledu v gradivo v prostorih Občine Sevnica.
Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Sevnica in stopi v veljavo naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0005/2017
Sevnica, dne 2. junija 2020
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk