Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

1385. Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci ter o določitvi cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci, stran 3120.

  
Na podlagi 8. in 17. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) in določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/17) je Občinski svet Občine Puconci na 12. redni seji dne 28. 5. 2020 sprejel
S K L E P 
o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci ter o določitvi cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci 
1. 
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci, razen naselij Puconci in Vaneča, za leto 2020 s poročilom o delu za leto 2019, št. SK-0059/20-AV z dne 27. 3. 2020, ki ga je izdelal izvajalec gospodarske javne službe Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o., Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota, se sprejme.
2. 
Cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki ga opravlja podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. so naslednje:
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
Cena v EUR/kg
1. Zbiranje komunalnih odpadkov
0,14664 €
2. Zbiranje bioloških odpadkov
0,15611 €
V cene ni vključen 9,5 % DDV.
3. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, cene storitev se uporabljajo od 1. junija 2020 dalje.
4. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0011/2020
Puconci, dne 28. maja 2020
Župan 
Občine Puconci 
Ludvik Novak