Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

1374. Obvezna razlaga 6. člena Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja, stran 3107.

  
Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 16. seji dne 3. 6. 2020 sprejel
O B V E Z N O   R A Z L A G O 
6. člena Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja (Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/83, Uradni list RS, št. 48/08 – obvezna razlaga, 116/08 in 53/11)
v naslednjem besedilu:
»Določbo podtočke 6.4 v točki B 6. člena Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja (Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/83, Uradni list RS, št. 48/08 – obvezna razlaga, 116/08 in 53/11) je potrebno razlagati in razumeti tako, da se kot dovoljene dejavnosti v karejih 3, 5, 9, 12, 13, 18B, 20, 21, 26, 28 in 36 štejejo dejavnosti, ki se v skladu z desetim odstavkom točke 2.1.1.2 devetega člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16, 63/16, 20/17, 42/17, 63/17, 1/18, 23/18, 41/18 in 76/19) glede na vrste objektov in njihov namen lahko opravljajo na območju namenske rabe CU – osrednja območja centralnih dejavnosti, z izjemo bencinskih servisov, garaž v pritličju ter sprememb namembnosti iz obstoječih oskrbnih, storitvenih in družbenih dejavnosti v stanovanjsko rabo v pritličjih.«
Št. 350-29/2020-3(404106)
Kranj, dne 4. junija 2020
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec