Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

1372. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 1 A ppip, stran 3106.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17); v nadaljevanju; ZUreP-2 in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 10. redni seji dne 27. 5. 2020 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 1 A ppip 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišča parc. št. 1240/5, 1233/9, 1240/2, 1240/4, 1233/10, 1233/4, 1233/11 in 1219/7 k.o. Grosuplje, ki se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje za območje nove Podružnične osnovne šole Polica (SD OPN 2), (Uradni list RS, št. 59/15) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje (SD OPN 1), (Uradni list RS, št. 47/19) nahajajo v enoti urejanja prostora GR 1 A ppip in GR 147 K2 ppip (v nadaljnjem besedilu: OPN).
2. člen 
Na zemljiščih parc. št. 1240/5 del, 1219/7 in 1240/2 del k.o. Grosuplje se omogoči širitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, katera izvorna velikost je 6708 m², za 178 m², kar predstavlja manj kot 2 % spremembe obsega izvornega območja za namen širitve.
3. člen 
Na zemljiščih 1240/5, 1233/9, 1240/2, 1240/4, 1233/10, 1233/4, 1233/11 in 1219/7 k.o. Grosuplje se omogoči individualno odstopanje od določil prostorsko izvedbenega akta določenega v OPN v enoti urejanja prostora GR 1 A ppip tako, da se v 129. členu v razdelku:
– VELIKOST IN OBLIKOVANJE dovoli odstopanje od določil FZ in DOBP tako, da se dopusti najmanj 5 % (DOBP) minimalni delež odprtih bivalnih površin in faktor zazidanosti (FZ) največ 60 %.
– DRUGA MERILA IN POGOJI četrti odstavek pravilno glasi: največja površina prostorov oziroma objekta za drobno gospodarstvo (delavnice, skladišča, proizvodni in poslovni objekti) je 500 m² BTPE oziroma ne sme presegati 1600 BTPS m².
4. člen 
Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz prilagojene in natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča v M 1:1000.
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 1438.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja dve leti od dneva uveljavitve.
Št. 3500-00021/2019
Grosuplje, dne 27. maja 2020
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič