Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

1371. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Grosuplje, stran 3106.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US in 46/15) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 10. seji dne 27. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Grosuplje 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 20/17, 39/19), v nadaljevanju: odlok.
2. člen 
V 4. členu se tabela »Lokalne ceste (LC) so:« spremeni tako, da se spremenijo naslednji zapisi:
39.
111391
G2 106
Šmarje Sap – Veliki Vrh
111351
498
V
V…vsa vozila
SKUPAJ: 112.540 m
3. člen 
V 7. členu se tabela »Javne poti (JP) so:« spremeni tako, da se spremenijo naslednji zapisi:
287.
616555
111391
Veliki Vrh 73
HŠ 73
236
V
V…vsa vozila, B…pešci in kolesarji
SKUPAJ: 111.662 m
4. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2020-121(507) z dne 28. 4. 2020.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2016
Grosuplje, dne 27. maja 2020
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič