Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

1361. Spremembe in popravki Sklepa o imenovanju volilnih komisij volilnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, stran 3093.

  
Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-UPB1, Uradni list RS, št. 69/04, 26/08, 7/09 – odl.US) je Volilna komisija Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne 11. 6. 2020 sprejela
S P R E M E M B E    I N   P O P R A V K E   S K L E P A 
o imenovanju volilnih komisij volilnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 
I. 
V Sklepu o imenovanju volilnih komisij volilnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 11/20) se v volilni komisiji 11. volilne enote Maribor s sedežem na KGZS, Območna enota Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor:
– kot član razreši Janko Visočnik, Hočko Pohorje 77 a, 2311 Hoče in za člana imenuje Gregor Fras, Cirknica 26, 2212 Šentilj
– kot namestnica člana razreši Dragica Šahtler, Smolnik 24, 2342 Ruše in za namestnika člana imenuje Blaž Najvirt, Ložane 6, 2231 Pernica
– kot namestnik člana razreši Jože Šiler, Fala 14, 2325 Fala in za namestnika člana imenuje Matej Meier, Jareninska cesta 31, 2212 Šentilj
II. 
V Sklepu o imenovanju volilnih komisij volilnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 11/20) se izvršijo naslednji popravki:
1. Pri volilni komisiji 3. volilne enote Kranj, s sedežem na KGZS, Območna enota Kranj, Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj, se besedilo »Cilka Močnik« pravilno glasi »Cecilija Močnik«.
2. Pri volilni komisiji 4. volilne enote Ljubljana s sedežem na KGZS, Območna enota Ljubljana, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana, se besedilo »Tomaž Senčič« pravilno glasi »Tomaž Senečič«, besedilo »Jana Bizjak« pa »Janja Bizjak«.
3. Pri volilni komisiji 5. volilne enote Kočevje s sedežem na KGZS, Območna enota Kočevje, Škrabčev trg 19, 1310 Ribnica, se besedilo »Rudi Rupar« pravilno glasi »Rudolf Rupar«.
4. Pri volilni komisiji 7. volilne enote Novo mesto s sedežem na KGZS, Območna enota Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto, se besedilo »Bogomir Kovič« pravilno glasi »Bogomir Miloš Kovič«.
5. Pri volilni komisiji 8. volilne enote Brežice s sedežem na KGZS, Območna enota Brežice, Cesta prvih borcev 41, 8250 Brežice, se besedilo »Vida Omrzel« pravilno glasi »Vida Omerzel«.
6. Pri volilni komisiji 12. volilne enote Slovenj Gradec s sedežem na KGZS, Območna enota Slovenj Gradec, Celjska cesta 118, 2380 Slovenj Gradec, se besedilo »Ana Taljan, Vorančeva 13, 2360 Radlje ob Dravi« pravilno glasi »Anica Taljan, Legen 70 b, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu«.
7. Pri volilni komisiji 13. volilne enote Murska Sobota s sedežem na KGZS, Območna enota Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota, se besedilo »Karel Hari, Križevci 24, 9206 Križevci« pravilno glasi »Karel Hari, Križevci 23, 9206 Križevci«.
Št. 041-1/2019-50
Ljubljana, dne 11. junija 2020
Jože Benec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost