Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1321. Sklep o podelitvi statusa javnega dobra, stran 2997.

  
Na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 12. redni seji dne 27. maja 2020 sprejel
S K L E P 
o podelitvi statusa javnega dobra 
I. 
Zemljiščem:
– parc. št. 1766 in 1769, obe k.o. 997 – Gotovlje,
– parc. št. 289/29, 289/30, 289/34, 289/35, 302/10 in 302/12, vse k.o. 1001 – Petrovče,
– parc. št. 1468/3 k.o. 1000 – Levec in
– parc. št. 1455/354 k. o. 1000 – Levec
se podeli status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javna cesta.
II. 
V zemljiški knjigi se pri:
– parc. št. 1766 in 1769, obe k.o. 997 – Gotovlje,
– parc. št. 289/29, 289/30, 289/34, 289/35, 302/10 in 302/12, vse k.o. 1001 – Petrovče,
– parc. št. 1468/3 k.o. 1000 – Levec in
– parc. št. 1455/354 k. o. 1000 – Levec
zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javna cesta.
III. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 711-0002/2020
Žalec, dne 27. maja 2020
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos